CORONA UPDATE

ACTIE!!! Water voor MARK’s farm  ACTIE!!!

Ook in Tanzania is Corona en zijn maatregelen genomen. MARK’s farm is gedeeltelijk ‘op slot’. We ontvangen momenteel alleen noodzakelijk bezoek.  Met de clienten besteden we veel aandacht aan hygiene.  We zien dat ouders en verwanten nauwelijks de bescheiden eigen bijdrage kunnen betalen. De prijzen van voedsel zijn gestegen. Toch gaan we door met het realiseren van onze plannen, met name het waterproject.

MARK’s farm is een zorgboerderij in  Mangalali, een dorpje in de zuidelijke hooglanden van Tanzania.  Op het terrein van 10 hectare bevinden zich 6 appartementen, een kantoorruimte, ontmoetingsruimte, toiletten, douches, een wasruimte en een keuken gebouwd. Dit alles is mogelijk gemaakt met giften uit Nederland en een premie van Wilde Ganzen. In februari 2017 verwelkomden we de eerste cliënten op de boerderij.

Inmiddels bieden we dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking vanuit de nabijgelegen dorpen. Zij vinden een veilige plek, waar ze in rust en vertrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen door mee te doen aan allerlei activiteiten: werken in de groentetuin, schoonmaken, wassen, creatief bezig zijn met de handen, sport en beweging en koken. MARK’s farm is uitgegroeid tot een inclusieve leef- en werkgemeenschap. Een begrip in de regio.     

In 2021 hebben we, ondanks Corona, weer een stap gezet in de ontwikkeling van de boerderij, namelijk de aanleg van een waterinstallatie op zonne-energie. Deze installatie is superbelangrijk voor de irrigatie van de groentetuin, de bewatering van de tientallen fruitbomen op de boerderij, maar vooral ook voor het verbeteren van de hygiene op de boerderij. We hadden al toiletten, douches en een kraan in de keuken, maar nog geen stromend water. Ook zijn we gestart met het houden van boerderijdieren, namelijk geiten en konijnen. Met de realisatie zijn we al ver, we hopen dit in de zomer van 2021 af te ronden.

Fantastisch wanneer je bij wilt dragen aan dit belangrijke project! We hebben een totaalbedrag van € 16.500,- nodig. 

Klik hier om een bijdrage over te maken voor dit project. Vermeld hierbij als kenmerk Water voor Mark! Wilde Ganzen zal een premie van 50% betalen bovenop het ingezamelde geldbedrag.  

image-2019-03-26 (4)

image-2019-03-26

 

Stichting Mark

MARK staat voor Make Autism Really Known. Als stichting zijn we in 2010 begonnen met als missie de positie van mensen met autisme of een verstandelijke beperking in Sub Sahara te verbeteren.

Als doelstelling staat in de akte van oprichting het volgende:

“De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van mensen met autisme of verstandelijk handicap in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur, ras en afkomst”

Steun MARK’s farm!

Mark’s farm is het project waarmee MARK een voorbeeldrol vervult in de Tanzaniaanse samenleving. We laten zien dat mensen met een beperking mogelijkheden hebben. Iets dat als verre van vanzelfsprekend wordt gezien.

Op MARK’s farm bieden we wonen en begeleiding voor onze doelgroep, mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Onder begeleiding doen zij actief mee op alle activiteiten van de boerderij. Werken in de groentetuin, helpen in de keuken, de kamers opruimen, de was doen. Allemaal vaardigheden die ook thuis van pas kunnen komen. Zo zien ook de ouders en de omgeving steeds meer in dat iedereen, ook met een beperking, mogelijkheden heeft. Het project hanteert zo veel mogelijk een een duurzame aanpak. Ons drink- en irrigatiewater komt uit een eigen bron van 100 meter diep. Op dit moment wordt het water nog met een handpomp opgepompt, met het project ‘Water voor Mark’ hopen we een installatie op zonne-energie in gebruik te kunnen nemen. Voor de verlichting worden al enkele zonnepanelen gebruikt. Voor het koken gebruiken we vooral gas in plaats van de gebruikelijke houtskool of hout, waar bomen voor gekapt worden.

Klik hier om dit werk werk financieel te ondersteunen. 


Projecten