Stichting Mark

MARK staat voor Make Autism Really Known. Als stichting zijn we in 2010 begonnen met als missie de positie van mensen met autisme of een verstandelijke beperking in Sub Sahara te verbeteren.

Als doelstelling staat in de akte van oprichting het volgende:

“De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van mensen met autisme of verstandelijk handicap in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur, ras en afkomst”

MARK’s farm & lodge

Mark’s farm & lodge is het project waarmee MARK een voorbeeldrol vervult in de Tanzaniaanse samenleving. We laten zien dat mensen met een beperking mogelijkheden hebben. Iets dat als verre van vanzelfsprekend wordt gezien.

Op MARK’s farm bieden we activerende begeleiding aan voor onze doelgroep, mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Onder begeleiding doen zij actief mee op alle activiteiten van de boerderij. Werken in de groentetuin, helpen in de keuken, de kamers opruimen, de was doen. Allemaal vaardigheden die ook thuis van pas kunnen komen. Zo zien ook de ouders en de omgeving steeds meer in dat iedereen, ook met een beperking, mogelijkheden heeft. Het project hanteert zo veel mogelijk een een duurzame aanpak. Ons drink- en irrigatiewater komt uit een eigen bron van 100 meter diep, de waterpomp werkt op zonnepanelen.  Ook voor de verlichting maken we gebruik van zonne-energie. Voor het koken gebruiken we vooral gas in plaats van de gebruikelijke houtskool of hout, waar bomen voor gekapt worden. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

Als gast kun je logeren op MARK’s farm & lodge. We hebben enkele eenvoudige appartementen en een campsite.

Klik hier om dit werk werk financieel te ondersteunen. 


Projecten