CORONA UPDATE

ACTIE!!! Water voor MARK’s farm  ACTIE!!!

Ook in Tanzania is Corona en zijn maatregelen genomen. MARK’s farm is gedeeltelijk ‘op slot’. We ontvangen momenteel alleen noodzakelijk bezoek.  Met de clienten besteden we veel aandacht aan hygiene.  We zien dat ouders en verwanten nauwelijks de bescheiden eigen bijdrage kunnen betalen. De prijzen van voedsel zijn gestegen. Toch gaan we door met het realiseren van onze plannen, met name het waterproject.

MARK’s farm is een zorgboerderij in  Mangalali, een dorpje in de zuidelijke hooglanden van Tanzania.  Op het terrein van 10 hectare bevinden zich 6 appartementen, een kantoorruimte, ontmoetingsruimte, toiletten, douches, een wasruimte en een keuken gebouwd. Dit alles is mogelijk gemaakt met giften uit Nederland en een premie van Wilde Ganzen. In februari 2017 verwelkomden we de eerste cliënten op de boerderij.

Inmiddels wonen er negen mensen met een verstandelijke beperking in de appartementen van de boerderij en zijn er nog eens zeven die op basis van dagbesteding vanuit een nabijgelegen dorp, op de boerderij komen. Alle bewoners en bezoekers hebben een veilige plek gevonden, waar ze in rust en vertrouwen hun talenten ontwikkelen door mee te doen aan allerlei activiteiten: werken in de groentetuin, schoonmaken, wassen, creatief bezig zijn met de handen, sport en beweging en koken. MARK’s farm is uitgegroeid tot een inclusieve leef- en werkgemeenschap. Een begrip in de regio.     

In 2020 willen we dolgraag een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de boerderij, namelijk de aanleg van een waterinstallatie op zonne-energie. De installatie is superbelangrijk voor de irrigatie van de groentetuin, de bewatering van de tientallen fruitbomen op de boerderij, maar vooral ook voor het verbeteren van de hygiene op de boerderij. We hebben toiletten, douches en een kraan in de keuken, maar nog geen stromend water. Ook willen we als volgende stap starten met het houden van boerderijdieren, namelijk geiten en konijnen. Onderdeel van het waterproject is een voorlichtingscampagne in de wijde omgeving van de boerderij. We willen dat steeds meer mensen begrijpen en zien dat ‘ieder mens telt’, ook iemand met een verstandelijke beperking. Een boodschap die zeker geen vanzelfsprekende is in de Tanzaniaanse samenleving.

Fantastisch wanneer je bij wilt dragen aan dit belangrijke project! We hebben een totaalbedrag van € 16.500,- nodig. 

Klik hier om een bijdrage over te maken voor dit project. Vermeld hierbij als kenmerk Water voor Mark! Wilde Ganzen zal een premie van 50% betalen bovenop het ingezamelde geldbedrag.  

image-2019-03-26 (4)

image-2019-03-26

 

Stichting Mark

MARK staat voor Make Autism Really Known. Als stichting zijn we in 2010 begonnen met als missie de positie van mensen met autisme of een verstandelijke beperking in Sub Sahara te verbeteren.

Als doelstelling staat in de akte van oprichting het volgende:

“De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van mensen met autisme of verstandelijk handicap in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur, ras en afkomst”

Steun MARK’s farm!

Mark’s farm is het project waarmee MARK een voorbeeldrol vervult in de Tanzaniaanse samenleving. We laten zien dat mensen met een beperking mogelijkheden hebben. Iets dat als verre van vanzelfsprekend wordt gezien.

Op MARK’s farm bieden we wonen en begeleiding voor onze doelgroep, mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Onder begeleiding doen zij actief mee op alle activiteiten van de boerderij. Werken in de groentetuin, helpen in de keuken, de kamers opruimen, de was doen. Allemaal vaardigheden die ook thuis van pas kunnen komen. Zo zien ook de ouders en de omgeving steeds meer in dat iedereen, ook met een beperking, mogelijkheden heeft. Het project hanteert zo veel mogelijk een een duurzame aanpak. Ons drink- en irrigatiewater komt uit een eigen bron van 100 meter diep. Op dit moment wordt het water nog met een handpomp opgepompt, met het project ‘Water voor Mark’ hopen we een installatie op zonne-energie in gebruik te kunnen nemen. Voor de verlichting worden al enkele zonnepanelen gebruikt. Voor het koken gebruiken we vooral gas in plaats van de gebruikelijke houtskool of hout, waar bomen voor gekapt worden.

Klik hier om dit werk werk financieel te ondersteunen. 


Projecten