over Mark

STICHTING MARK
MARK staat voor Make Autism Really Known.

Als doelstelling staat in de akte van oprichting het volgende:
“De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van autisten en verstandelijk gehandicapten in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur, ras en afkomst”

 


Projecten