Home  /  2014  /  January (Page 2)

2014 / January

bestuur

Voorzitter en penningmeester: Roland Zuidema Secretaris: vacature Lid: vacature

wie is Mark?

WIE IS MARK? Mark is een vrolijke jongen. Hij zingt graag en tijdens de week op de zorgboerderij in het oosten van Nederland. Mark volgt sinds zijn 12e geen onderwijs meer. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een geschat IQ van 33. Mark heeft zeker zijn beperkingen. De sociale omgang is vaak ingewikkeld. Hij kan ook niet lezen en schrijven, daarnaast heeft hij moeite zich te concentreren. Gelukkig heeft Mark ook mogelijkheden en die willen zijn ouders zo veel mogelijk …

Simama (project)

Gedurende enkele jaren organiseert de Congolese stichting Balou een bewustwordingscampagne in Lubumbashi, een stad in het zuiden van Congo met ongeveer twee miljoen inwoners. De campagne heeft tot doel mensen te doen inzien dat iedereen, ook iemand met een handicap, talenten heeft en recht heeft op een normale plek in de samenleving. Mensen met een verstandelijke handicap of autisme in Congo worden gezien als het uitschot van de samenleving. Ouders schamen zich vaak voor hun kind en verstoppen hun kind …

Balou, onze partnerorganisatie in DR Congo

Stichting Balou in de Democratische Republiek Congo bestaat al ruim 30 jaar. De inspirerende Congolese ‘Maman Magguy’ startte vanuit haar eigen huis met de opvang van en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, vaak ook lichamelijke, beperking. Inmiddels bestaat Balou uit een basisschool voor inclusief onderwijs, een school voor voortgezet onderwijs, een internaat en een centrum waar tientallen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen en werken.

Projecten