Home  /  Over Mark  

wat doet Mark?

Stichting Mark ontplooit verschillende activiteiten met het doel de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap in de Afrikaanse samenleving te bevorderen en te realiseren.

We onderscheiden 3 soorten activiteiten:

1. Bewustwording en kennisdeling.

Het gaat hierbij om trainings- en voorlichtingsactiviteiten voor ouders, mantelzorgers, begeleiders en leerkrachten. De visie ‘Ieder mens telt’ staat hierin centraal en wordt uitgewerkt naar het praktische dagelijks functioneren van iemand met een verstandelijke handicap.

2. Projectondersteuning.

Het gaat hierbij om steun aan lokale, Afrikaanse, organisaties die onze visie delen en op effectieve wijze de doelgroep weten te (onder)steunen.

3. Zorgboerderij ‘MARK’s farm’ in Tanzania.

Het project waarin de actieve participatie van mensen met een verstandelijke handicap op alle terreinen van het leven centraal staat. Voor deze zorgboerderij zijn we continu fondsen aan het werven. Elk jaar willen we weer een stapje verder zetten.


Projecten