Home  /  Over Mark  

Mark’s visie en missie

Visie

“Ieder mens telt.”, zo luidt onze visie in slechts drie woorden. Het lijkt  vanzelfsprekend. De realiteit in een land als Congo of Tanzania is echter een bikkelharde. Een Congolese poliopatiënt verwoordt het op treffende wijze:

“Ik ben niet gehandicapt, ik kan alleen niet lopen. Maar wanneer je hoofd niet normaal functioneert, dan ben je er pas echt geweest!” In een samenleving waar voor veel mensen het dagelijks overleven al genoeg energie vraagt, vallen autisten en verstandelijk gehandicapten volledig buiten de boot. Onze visie is dat ieder mens telt en recht heeft op zijn of haar veilige plek in de samenleving, waarbij zijn mogelijkheden benut kunnen worden en met zijn beperkingen rekening gehouden wordt.

Missie

Onze missie is om mensen met autisme of verstandelijke beperking te ondersteunen, zodat zij een veilige en duurzame plek in de Afrikaanse samenleving kunnen innemen die past bij hun mogelijkheden.


Projecten