Home  /  Over Mark  

wie is Mark?

WIE IS MARK?
Mark is een vrolijke jongen. Hij zingt graag en tijdens de week op de zorgboerderij in het oosten van Nederland. Mark volgt sinds zijn 12e geen onderwijs meer. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een geschat IQ van 33. Mark heeft zeker zijn beperkingen. De sociale omgang is vaak ingewikkeld. Hij kan ook niet lezen en schrijven, daarnaast heeft hij moeite zich te concentreren. Gelukkig heeft Mark ook mogelijkheden en die willen zijn ouders zo veel mogelijk benadrukken en helpen ontwikkelen. Dit is mogelijk in Nederland, omdat er aangepaste voorzieningen zijn die toegankelijk gemaakt worden door een persoonsgebonden budget.

MARK EN AFRIKA
Mark heeft vier jaar in de Democratische Republiek Congo gewoond, waar zijn ouders als ontwikkelingswerkers aan de slag waren. In Congo zijn veel elementen aanwezig die goed voor Mark zijn: ruimte, structuur en mensen met onvoorwaardelijke aandacht. Aangepaste voorzieningen zijn echter vrijwel afwezig. De meeste mensen met een autistisch spectrum stoornis of verstandelijke beperking in Sub Sahara (Afrika), zijn volledig aan hun lot overgeleverd. Hun omgeving wordt voortdurend geconfronteerd met de beperkingen en beschikt meestal niet over de middelen of kennis om zicht te krijgen op de mogelijkheden. Mensen met een verstandelijke beperking zijn dus dubbel de dupe.


Projecten