Home  /  Projecten

Projecten

MARK’s Farm

MARK steunt een zorgboerderij in Tanzania. In zuidelijk Tanzania steunt MARK de zorgboerderij MARK’s farm. MARK’s farm is hét project waarmee MARK een voorbeeldrol vervult in de Tanzaniaanse samenleving. We laten zien dat mensen met een beperking zeker ook mogelijkheden hebben. MARK’s farm is een boerderij met mogelijkheden voor toerisme. De doelgroep werkt onder begeleiding actief mee bij activiteiten op het gebied van landbouw, voedselbereiding, bediening en schoonmaak. Het project hanteert hierbij een duurzame aanpak. Centraal in dit project staan …

Dubbel de dupe (artikel)

Leven met een verstandelijke handicap in DR Congo. Het is moeilijk om in een land als Congo te leven. Een land waar de sociaal-economische situatie rampzalig is voor het overgrote deel van de bevolking. Een land waarin het dagelijks leven een overlevingsstrijd is geworden en waarin velen de hoop op een betere toekomst al hebben opgegeven. Om in zo’n land te leven als persoon met een verstandelijke handicap of autisme is nog veel moeilijker. In Congo biedt de overheid geen …

Simama (project)

Gedurende enkele jaren organiseert de Congolese stichting Balou een bewustwordingscampagne in Lubumbashi, een stad in het zuiden van Congo met ongeveer twee miljoen inwoners. De campagne heeft tot doel mensen te doen inzien dat iedereen, ook iemand met een handicap, talenten heeft en recht heeft op een normale plek in de samenleving. Mensen met een verstandelijke handicap of autisme in Congo worden gezien als het uitschot van de samenleving. Ouders schamen zich vaak voor hun kind en verstoppen hun kind …

Balou, onze partnerorganisatie in DR Congo

Stichting Balou in de Democratische Republiek Congo bestaat al ruim 30 jaar. De inspirerende Congolese ‘Maman Magguy’ startte vanuit haar eigen huis met de opvang van en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, vaak ook lichamelijke, beperking. Inmiddels bestaat Balou uit een basisschool voor inclusief onderwijs, een school voor voortgezet onderwijs, een internaat en een centrum waar tientallen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen en werken.

Projecten