Home  /  Over Mark

Over Mark

Mark’s visie en missie

Visie “Ieder mens telt.”, zo luidt onze visie in slechts drie woorden. Het lijkt  vanzelfsprekend. De realiteit in een land als Congo of Tanzania is echter een bikkelharde. Een Congolese poliopatiënt verwoordt het op treffende wijze: “Ik ben niet gehandicapt, ik kan alleen niet lopen. Maar wanneer je hoofd niet normaal functioneert, dan ben je er pas echt geweest!” In een samenleving waar voor veel mensen het dagelijks overleven al genoeg energie vraagt, vallen autisten en verstandelijk gehandicapten volledig buiten …

wat doet Mark?

Stichting Mark ontplooit verschillende activiteiten met het doel de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap in de Afrikaanse samenleving te bevorderen en te realiseren. We onderscheiden 3 soorten activiteiten: 1. Bewustwording en kennisdeling. Het gaat hierbij om trainings- en voorlichtingsactiviteiten voor ouders, mantelzorgers, begeleiders en leerkrachten. De visie ‘Ieder mens telt’ staat hierin centraal en wordt uitgewerkt naar het praktische dagelijks functioneren van iemand met een verstandelijke handicap. 2. Projectondersteuning. Het gaat hierbij om steun aan lokale, …

wie is Mark?

WIE IS MARK? Mark is een vrolijke jongen. Hij zingt graag en tijdens de week op de zorgboerderij in het oosten van Nederland. Mark volgt sinds zijn 12e geen onderwijs meer. Hij heeft namelijk klassiek autisme en een geschat IQ van 33. Mark heeft zeker zijn beperkingen. De sociale omgang is vaak ingewikkeld. Hij kan ook niet lezen en schrijven, daarnaast heeft hij moeite zich te concentreren. Gelukkig heeft Mark ook mogelijkheden en die willen zijn ouders zo veel mogelijk …

Projecten