Home  /  Vacatures  

Enhousiaste bestuursleden gezocht

Als bestuurslid draag je je steentje bij aan de realisatie van onze doelstelling, namelijk de integratie van mensen met autisme en/of verstandelijke handicap in de samenleving van sub-sahara Afrika.

Wie ben je en wat heb je in huis?

We zoeken een secretaris en een algemeen lid. Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelstelling van de stichting. We streven er naar een divers bestuur te hebben. Dit betekent dat we zoeken naar mensen met diverse ervaringen en achtergronden. Met name vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond uitnodigen te reageren. Heb je ervaring in de gehandicaptenzorg, fondsenwerving of toerisme, dan is dat een pr├ę.

Wat krijg je er voor terug?

We zijn een kleine organisatie met grote ambities in sub-sahara Afrika. Je kan bij ons een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de organisatie en daarmee aan onze projecten in DR Congo en Tanzania die mensen met autisme of een verstandelijke beperking een beter leven willen bieden.

Waarom ben jij belangrijk?

In sub-sahara Afrika zijn mensen met autisme of een verstandelijke beperking vaak dubbel de dupe. Zij hebben te maken met een beperking die hen hindert in hun dagelijks functioneren en leven in een samenleving waarbinnen veel onbegrip voor hen en hun familie is. Hierdoor worden zij nauwelijks gestimuleerd zich te ontwikkelen. Stichting MARK ontplooit activiteiten met het doel de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke beperking in de Afrikaanse samenleving te bevorderen en te realiseren. We willen laten zien dat iedereen mogelijkheden en talenten heft. Ieder mens telt! Jij draagt eraan bij dat ons werk bij steeds meer mensen zichtbaar wordt, zodat onze vriendengroep gaat groeien. Dit is hard nodig, we geven permanente ondersteuning aan de zorgboerderij in Tanzania; daarvoor zijn steeds nieuwe fondsen nodig. De ondersteuning via site en social media is hierbij onmisbaar.

Werktijden en werkzaamheden

Het gaat hier om vrijwilligerswerk. Als bestuur komen we gemiddeld eenmaal per kwartaal bijeen. Dat kan ook zijn rondom een (voorlichtings)evenement. We zijn namelijk vooral op zoek naar bestuursleden die zich inzetten om ons werk in Nederland (en mogelijk daarbuiten) meer bekendheid te geven. Het meer zichtbaar maken van ons werk en het actief vinden en werven van nieuwe fondsen is een belangrijke prioriteit voor de komende tijd. Eigen initiatieven, in onderlinge afstemming, worden dan ook zeker gewaardeerd. Gemiddeld zul je ongeveer zes uur per maand bezig zijn met de werkzaamheden.

Hoe nu verder?

Stuur een mail naar roland@stichtingmark.nl. Geef hierin aan waarom je graag als bestuurslid wilt bijdragen aan het werk van Stichting MARK en vanuit welke ervaring je geschikt bent voor dit vrijwilligerswerk. Je kunt natuurlijk ook bellen: tel. 0655833466. We zullen je eerst uitnodigen voor een ori├źntatiegesprek. Als het van beide kanten positief wordt bevonden, kan je op korte termijn beginnen. Deze vacature blijft open staan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden.


Projecten