Home  /  Vacatures  

ondernemend stel (vrijwilligers) voor zorgboerderij en lodge in Tanzania gezocht

Ondernemend stel (vrijwilligers) voor zorgboerderij en lodge in Tanzania gezocht

 

Locatie:                               Iringa, Tanzania

Duur:                                   minimaal 1 jaar (augustus 2019 – augustus 2020)

Achtergrond Stichting Mark ontplooit verschillende activiteiten met het doel de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap in de Afrikaanse samenleving te bevorderen en te realiseren. We doen dit onder andere door (tijdelijke) ondersteuning te bieden aan organisaties in Afrika die vanuit dezelfde missie en visie werken. In Tanzania geven we technische en financiële ondersteuning aan MARK’s farm & lodge ltd. bij het runnen van een zorgboerderij met toeristenvoorzieningen.

 

Het project in Tanzania

MARK’s farm is een zorgboerderij, waar sinds februari 2017 mensen met autisme of een verstandelijke beperking zij aan zij werken met anderen. Deze doelgroep wordt door de omgeving gezien als lastig, niet passend binnen het plaatje, niet in staat tot iets. Door onze doelgroep te laten samenwerken met anderen is er inmiddels een bewustwording op gang gekomen binnen de omliggende dorpen dat ook mensen met een beperking een of meerdere talenten hebben. De boodschap is dat van de omgeving verwacht mag worden dit talent te stimuleren. Op de boerderij voeren we momenteel een beperkt aantal landbouwactiviteiten (groententuin, mais, aanplant fruitbomen). Deze willen we echter steeds verder uitbreiden, ook met het houden van kleinvee (kippen, geiten, varkens, konijnen). De activiteiten op de boerderij dienen ter activering, maar ook om de boerderij zelfvoorzienend te laten worden. Sinds janari 2019 woont een groep van zeven jongvolwassenen met verstandelijke beperking op de boerderij. Verschillende van hen gaan af en toe een weekend naar huis, maar in de praktijk wonen er dus permanent mensen op MARK’s farm.

Doordat we in een dorpsgemeenschap werken, doen we voortdurend een beroep op het dorp geschakeld om mee te helpen onze doelgroep een plek in de samenleving te geven. Dat gaat met wisselend succes. Er is nog veel onbegrip en letterlijk niet begrijpen. Onze aanpak om de kinderen en (jong)volwassenen op de boerderij te stimuleren, baseren we op de principes van mediërend leren en de positieve psychologie. Met enige regelmaat hebben we ondersteuning van medewerkers van de Congolese organisatie Balou om onze Tanzaniaanse medewerkers te begeleiden bij deze aanpak. Balou is een partner van stichting Mark in Congo en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het activeren van mensen met een beperking door middel van onderwijs, landbouw, handwerk, etc.

 

Wie zijn jullie?

Jullie zijn een ondernemend stel met hart voor mensen, oog voor ontwikkeling en een bedrijfsmatige instelling. Vanaf de start van MARK’s farm & lodge zoeken we naar de juiste balans tussen zorg, ziel en zakelijkheid. In Tanzania bestaan geen persoonsgebonden budgetten, zoals in Nederland. Families van mensen met een handicap zijn vaak nauwelijks of niet in staat tot het leveren van een financiële bijdrage. Dit betekent dat de boerderij, maar zeker ook de toekomstige lodge, als een gewoon bedrijf inkomsten dient te genereren, om de sociale doelstelling duurzaam te kunnen realiseren.

 

Jullie rol in het project Als stel zijn jullie verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van MARK’s farm & lodge, even buiten het dorpje Mangalali, op zo’n 18 kilometer afstand van de stad Iringa. Daarbij werken jullie samen met de Tanzaniaanse manager.

 

Jullie belangrijkste taken

 

 • Opschalen van de landbouwproductie van de boerderij ism lokale experts
 • Produceren en verkopen van boerderijproducten
 • Marketing van nieuwe farmproducten of handicrafts
 • Starten met eenvoudige toeristenvoorzieningen (campsite)
 • Doorontwikkeling van de dagbegeleiding van kinderen en volwassenen met autisme of verstandelijke beperking in samenwerking met het eigen personeel en lokale partners, waaronder het onderwijs
 • Werken met, instrueren en trainen van de lokale staf en nationale en internationale vrijwilligers of ondersteuners
 • Werken met, instrueren en trainen van de lokale staf en nationale en internationale vrijwilligers of ondersteuners
 • Samenwerken met de dorpsraad van Mangalali
 • Maandelijkse rapportage via e-mail en skype aan de directeur van MARK’s farm & lodge ltd.

Essentiële vaardigheden en ervaring

 • Uitstekende beheersing van het Engels in woord en geschrift. Bij voorkeur ook spreekvaardigheid in het Swahili of tenminste de bereidheid dit te leren.
 • Ervaring in het bedenken en uitvoeren van kleinschalige landbouwprojecten, opzetten van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, tainings- en bewustwordingsactiviteiten in sub-Sahara Afrika, bij voorkeur in Tanzania.
 • Gewend en bereid om onder basale omstandigheden te wonen en te werken. Het betreft hier een vrijwillige functie, waarbij het ideale stel elkaar goed aanvult in de gevraagde competenties en werkervaring. Het is noodzakelijk dat je zowel iets hebt met gehandicaptenzorg als met ondernemerschap en toerisme. MARK’s farm & lodge ontvangt nu nog ondersteuning vanuit stichting MARK in Nederland, maar dient op termijn een duurzame, inclusieve en zelfvoorzienende sociale onderneming te worden. De ideale kandidaten zijn momenteel werkzaam als professional op het terrein van bijvoorbeeld social work, speciaal onderwijs, hospitality of landbouw.Kerncompetenties
 • Je bent een stevige, zelfstandige en stressbestendige persoonlijkheid.
 • Je bent open en helder in de communicatie.
 • Je beschikt over een hoge mate van interpersoonlijke en culturele sensitiviteit.
 • Je bent motiverend en stimulerend en ontwikkelingsgericht. 

Uitzendvoorwaarden, verzekering en financiën

De volgende zaken zullen door St. MARK in afstemming met MARK’s farm & lodge ltd., geregeld worden:

 • Vliegticket (retour)
 • Visum
 • Eenvoudige accommodatie op de boerderij
 • Onkostenvergoeding (zakgeld)
 • Talentraining Swahili in Iringa

Daarnaast zijn jullie zelf verantwoordelijk voor:

 • Een verzekering voor de bagage, reis- en ziektekosten en aansprakelijkheid
 • Inentingen en malaria profylaxe (voor informatie en advies ga je naar www.traveldoctor.nl)
 • Uitgaven in je vrije tijd

 

Sponsoring

Stichting MARK werft fondsen om deze uitzending mogelijk te maken. We verwachten van onze vrijwilligers dat zij in hun directe omgeving een ondersteuningsnetwerk opzetten ter dekking van de onkosten. Giften die voor dit Tanzania-project aan stichting MARK gedaan worden, zijn aftrekbaar van de belasting.

Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail. Deze kun je zenden aan Roland Zuidema: roland@stichtingmark.nl.

Sluitingsdatum: deze vacature blijft open staan tot we de passende kandidaten gevonden hebben.


Projecten