Home  /  2014  /  January

2014 / January

Machtig MARK

Wat fijn dat je MARK wilt steunen. Onze projecten zijn gericht op de lange termijn en zijn geholpen bij lange termijn donateurs. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden? Je kunt regelmatig iets aan MARK overmaken door je bank een opdracht tot periodieke overboeking te geven op onze bankrekening NL49 RABO 0123.7366.41 ten name van Stichting MARK te Zwolle. Zo’n opdracht kunt je ook zelf intrekken wanneer je dat wilt. Of je kunt MARK machtigen om één keer per maand, per kwartaal …

MARK’s Farm

MARK steunt een zorgboerderij in Tanzania. In zuidelijk Tanzania steunt MARK de zorgboerderij MARK’s farm. MARK’s farm is hét project waarmee MARK een voorbeeldrol vervult in de Tanzaniaanse samenleving. We laten zien dat mensen met een beperking zeker ook mogelijkheden hebben. MARK’s farm is een boerderij met mogelijkheden voor toerisme. De doelgroep werkt onder begeleiding actief mee bij activiteiten op het gebied van landbouw, voedselbereiding, bediening en schoonmaak. Het project hanteert hierbij een duurzame aanpak. Centraal in dit project staan …

Mark’s visie en missie

Visie “Ieder mens telt.”, zo luidt onze visie in slechts drie woorden. Het lijkt  vanzelfsprekend. De realiteit in een land als Congo of Tanzania is echter een bikkelharde. Een Congolese poliopatiënt verwoordt het op treffende wijze: “Ik ben niet gehandicapt, ik kan alleen niet lopen. Maar wanneer je hoofd niet normaal functioneert, dan ben je er pas echt geweest!” In een samenleving waar voor veel mensen het dagelijks overleven al genoeg energie vraagt, vallen autisten en verstandelijk gehandicapten volledig buiten …

over Mark

STICHTING MARK MARK staat voor Make Autism Really Known. Als doelstelling staat in de akte van oprichting het volgende: “De stichting heeft ten doel het stimuleren van een betere integratie van autisten en verstandelijk gehandicapten in de Afrikaanse samenleving en het opzetten van educatieve en ondersteunende voorzieningen voor de doelgroep en hun mantelzorgers in Sub Sahara Afrika. Dit zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur, ras en afkomst”  

Dubbel de dupe (artikel)

Leven met een verstandelijke handicap in DR Congo. Het is moeilijk om in een land als Congo te leven. Een land waar de sociaal-economische situatie rampzalig is voor het overgrote deel van de bevolking. Een land waarin het dagelijks leven een overlevingsstrijd is geworden en waarin velen de hoop op een betere toekomst al hebben opgegeven. Om in zo’n land te leven als persoon met een verstandelijke handicap of autisme is nog veel moeilijker. In Congo biedt de overheid geen …

wat doet Mark?

Stichting Mark ontplooit verschillende activiteiten met het doel de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke handicap in de Afrikaanse samenleving te bevorderen en te realiseren. We onderscheiden 3 soorten activiteiten: 1. Bewustwording en kennisdeling. Het gaat hierbij om trainings- en voorlichtingsactiviteiten voor ouders, mantelzorgers, begeleiders en leerkrachten. De visie ‘Ieder mens telt’ staat hierin centraal en wordt uitgewerkt naar het praktische dagelijks functioneren van iemand met een verstandelijke handicap. 2. Projectondersteuning. Het gaat hierbij om steun aan lokale, …

Projecten