Machtig MARK

Wat fijn dat je MARK wilt steunen. Onze projecten zijn gericht op de lange termijn en zijn geholpen bij lange termijn donateurs. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?

Je kunt regelmatig iets aan MARK overmaken door je bank een opdracht tot periodieke overboeking te geven op onze bankrekening NL49 RABO 0123.7366.41 ten name van Stichting MARK te Zwolle. Zo’n opdracht kunt je ook zelf intrekken wanneer je dat wilt.

Of je kunt MARK machtigen om één keer per maand, per kwartaal of per jaar iets van je rekening af te schrijven. Als je HIER klikt, kun je het machtigingsformulier uitprinten, invullen en naar MARK opsturen.

Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen met onze penningmeester via roland@stichtingmark.nl


Projecten